n

Jak zorganizować biwak harcerski

Jak zorganizować biwak harcerski ?

1. Kadra – zanim zaczniemy cokolwiek robić musimy wiedzieć kto za co jest odpowiedzialny, w tym celu najpierw wybieramy kadrę. Komendant musi być osobą pełnoletnią, posiadać stopień instruktorski i najlepiej kurs wychowawców kolonijnych. Do jego obowiązków należy tak naprawdę opieka nad wszystkim. Jeżeli zachodzi taka potrzeba możemy również powołać zastępcę komendanta, którego obowiązkiem jest znajomość programu oraz wiedza, kto za co dokładnie odpowiada.

Oboźny to człowiek, który na biwaku tak naprawdę ma najwięcej obowiązków, to od niego w dużej mierze zależy jak udany będzie biwak, to on musi „trzymać całą imprezę”. Odpowiada za teren, czyli jest odpowiedzialny za znalezienie noclegu i sprawdzenie okolicy, musi sprawdzić przed biwakiem cały sprzęt biwakowy, ew. rozliczyć kwatermistrza z ewentualnych braków. Głównym jego obowiązkiem jest znajomość planu! Odpowiada za jego realizację! Przed wyjazdem na biwak musi również sprawdzić, czy kucharze zakupili wszystko czego potrzebują. Odpowiada również za wszystkie potrzebne dokumenty takie jak lista uczestników, karta biwaku, plan biwaku, ubezpieczenie.

Kolejną ważną funkcją jest kwatermistrz, którego zadaniem jest w porozumieniu z kucharzami, sporządzenie kosztorysu, rozliczenie biwaku. Do jego obowiązków należy zakup papieru, mazaków, ołówków, taśmy, worków na śmieci, świeczek, środków chemicznych. Jeżeli na biwaku ma się odbyć przyrzeczenie musi on zadbać, by pochodnie zostały wykonane na czas.

Do zadań kucharzy należy sporządzenie jadłospisu i kosztorysu w porozumieniu z kwatermistrzem, zrobienie zakupów przed biwakiem, a przede wszystkim gotowanie! J

2. Miejsce – w zależności od tego czy biwak jest wędrowny czy stały musimy zorganizować tyle miejsc noclegowych. Załatwianie szkoły nie może odbywać się przez telefon. Przy rozmowie z dyrektorem powinien być oboźny, jednak jeżeli nie jest on pełnoletni bezwzględnie musi wraz z nim do owej szkoły udać inna, dorosła osoba z kadry, najlepiej komendant. Miejsce należy zarezerwować około 1,5 miesiąca przed planowym odbyciem się biwaku, a następnie zrobić zwiad terenu.

3. Plan biwaku – w układaniu planu może, a nawet powinna brać udział cała kadra, jednak szczegóły planu nie mogą się dostać do uczestników. J Aby trafnie sformułować plan musimy wiedzieć dla kogo go układamy (chłopcy/dziewczęta/wiek/ilość). Podczas układania owego programu należy ściśle określić kto odpowiada za przygotowanie danych zajęć.

4. Transport – jeżeli na biwak jedziemy większą ekipą wygodnym rozwiązaniem jest wynajęcie autobusu. Zrobić to może jedynie osoba pełnoletnia. Musimy jednak pamiętać, że rezerwacji autokaru czy kupna biletów PKP/PKS należy dokonać również odpowiednio wcześniej.

5. Zgłoszenia – swoich ludzi należy poinformować odpowiednio wcześniej wyznaczając zarazem termin zgłoszeń, którego nie powinniśmy przedłużać. Podczas tego okresu uczestnicy również powinni zapłacić za wyjazd.

6. Zgoda – każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać zgodę rodziców na wyjazd. Warto napisać jeden wzór takiej zgody i dać go swoim harcerzom. Byłoby dobrze gdyby była tam również zgoda rodziców na leczenie dziecka w szpitalu w razie jakiegokolwiek wypadku.

7. Ubezpieczenie – koniczne przed każdym biwakiem jest zrobienie ubezpieczenia. W tym celu należy sporządzić listę uczestników i kadry ( imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL).

8. Zbiórka – co najmniej godzinę przed wyjazdem powinna odbywać się odprawa kadry, zaś potem, co najmniej pół godziny przed odjazdem autobusu powinni zjawić się uczestnicy.

9. Hufiec – co najmniej 7 dni przed biwakiem całą dokumentację (w 2 egzemplarzach) należy zanieść do hufca w celu zatwierdzenia biwaku przez komendanta.

KADRA JE NA KOŃCU !

OBOŹNY JE OSTATNI !

 

DO POBRANIA KARTA BIWAKU ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n