n

Ślimaki

Ślimaki – Brzuchonogi (Gastopoda) –Bezkręgowce z gromady zaliczanej do typu mięczaków, naliczonej i cechującej się największym zróżnicowaniem.

Ślimaki opanowały zarówno morza i wody słodkie jak i środowisko lądowe. Cechuje się asymetryczną budową ciała, dzielącego się na:

  1. głowę na której znajduje się jedna lub dwie pary czułków oraz para oczu i otwór gębowy od strony brzusznej;

  2. nogę o płaskiej podeszwie;

  3. długi worek trzewiowy, w którym znajdują się wszystkie narządy wewnętrzne, pokryty płaszczem wytwarzającym muszle;

  4. muszla pojedyncza, zazwyczaj spiralnie skręcona w prawo.

Ślimaki są głównie roślinożerne, ale też drapieżne i pasożytujące.

Dzielą się na trzy podgromady:

  • przodoskrzelne;

  • płucodyszne;

  • tyłoskrzelne.

W Polsce występuje 229 gatunków, 173 formy lądowe, 56 słodkowodnych i słonowodnych, wśród których poniższe gatunki są otoczone ścisłą ochroną.

ŚLIMAKI GASTROPODA
NASADOOCZNE BASOMMATOPHORA
ZATOCZKOWATE PLANORBIDAE
Zatoczek łamliwy Anisus vorticuluc
TRZONKOOCZNE STYLLOMMATOPHORA
BECZUŁKOWATE ORCULIDAE
Poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
BŁOTNIARKOWATE LYMNAEIDAE
Błotniarka otułka Myxas glutinosa
IGLICZKOWATE ACICULIDAE
Igliczek karpacki Acicila parcelinaete
POMROWCOWATE MILACIDAE
Pomrów nakrapiany Tandonia rustica
POMROWIKOWATE AGRIOLOMACIDAE
Pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
POCZWARKOWATE PUPILLIDAE
Poczwarówka górska Pupilla alpicola
POCZWARÓWKOWATE VERTIGINIDAE
Poczwarówka jajowata Vertigo moulinisiana
Poczwarówka kolumienka Columella columella
Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri
Poczwarówka północna Vertigo arctica
Poczwarówka zębata Truncatellina claustralis
Poczwarówka zmienna Vertigo genesii
Poczwarówka zwężona Vertigo angustior
SZKLARKOWATE ZONITIDAE
Szklarka podziemna Oxychilus inopinatus
ŚLIMAKOWATE HELICIDAE
Ślimak Bąkowskiego Trichia bakowskii
Ślimak Bielza Trichia bielzi
Ślimak obrzeżony Helicodonta obvoluya
Ślimak ostrokrawędzisty Helicodonta lapicida
Ślimak Rossmasslera Chilostoma rossmaessleri
Ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum
Ślimak żeberkowany Helicopsis striata
Ślimak żółtawy Helix lutescens
ŚWIDRZYKOWATE CLAUSILIIDAE
Świdrzyk kasztanowaty Macrogastra badia
Świdrzyk łamliwy Balea perversa
Świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata
Świdrzyk siedmiogrodzki Vestia elata
Świdrzyk śląski Cochlodina costata
ZAWÓJKOWATE VALVATIDAE
Zawójka rzeczna Borysthenia naticina
ZIARNKOWATE CHONDRINIDAE
Poczwarówka pagórkowata Granaria frumentum
ŻRÓDLARKOWATE HYDROBIIDAE
Niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n