n

Archive for the ‘Przyroda ożywiona’ Category

NIECIERPEK DROBNOKWIATOWY (Impatiens parviflora)

to gatunek rośliny należący do rodziny niecierpkowatych. W Polsce obecnie występuje cztery gatunki niecierpków, z czego tylko jeden niecierpek pospolity jest gatunkiem rodzimym związanym z siedliskami łęgowymi. Drobnokwiatowy to kenofit, czyli roślina zawleczona na nasze tereny, bardzo inwazyjna i jednoroczna. Jest antropofitem, czyli rośliną związaną z siedliskami przekształconymi przez człowieka.

MARSYLIA CZTEROLISTNA (Marsilea quadrifolia)

To gatunek z rodziny marsyliowatych. Rodzina ta obejmuje około 70 gatunków paproci wodnych i błotnych, występujących głównie w Afryce i Australii.

JEŻOGŁÓWKA GAŁĘZIASTA (Sparganium crectum)

 jest to gatunek rośliny jednoliściennej z rodziny jeżogłówkowatych wg systemu Reveala lub pałkowatych wg Anqiosperm Phylogeny Website. W Polsce występuje 6 gatunków jeżogłówek, choć nie jest objęta ochroną to coraz szybsze tępo osuszania terenów podmokłych powoduje, że w wielu miejscach liczebność jeżogłówki szybko maleje.

CIECIORKA PSTRA (securigera varia)

Gatunek rośliny z rodziny bobowatych (Fabaceae). Od 1989 roku gatunek ten włączono do rodzaju Secuigeria. Należy do niego około 12 gatunków spotykanych głównie w obszarze śródziemnomorskim, choć niektóre z nich występują nawet w Europie Środkowej.

Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)

Należy do rodziny kapustowatych, krzyżowych. Jest to rodzina roślin zielnych, rzadziej drzew i krzewów, należąca do rzędu kapustowców. Liczy 381 rodzajów i około 3700 gatunków.

SZCZEĆ POSPOLITA (Dipsacus fullonum)

Roślina z rodziny szczeciowatych obejmująca 15 gatunków pochodzących z obszarów o umiarkowanym klimacie. W Polsce występują 4 gatunki – pospolita zwana też szczecią leśną, wykrawana, owłosiona i włókiennicza zwana też barwierską, która kiedyś używana była w przemyśle włókienniczym przy gręplowaniu wełny.

DZIEWIĘĆSIŁ BEZŁODYGOWY (Carlina acaulis)

Gatunek rośliny należącej do rodziny astrowatych. Należy do niej około 34 gatunki roślin pochodzących z okolic Morza Śródziemnego, Wysp Kanaryjskich i Azji Zachodniej.

JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY (Phyllitis scolopendrium)

To gatunek z rodziny zanokcicowatych. Jest to jedyny gatunek paproci, który ma pełne liście, podobne do języka, czemu zawdzięcza swoją ludową nazwę jelenia języki.

Świerzbnica polna (Knautia arvensis)

Jest to gatunek rośliny należącej do rodziny szczecinowatych. Szczecinowate to rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu szczeciowców. Zalicza się do nich, w zależności od ujęcia systematycznego, około 230 gatunków. Rośliny te to byliny z główkowatymi kwiatostanami, liśćmi naprzeciwległymi i suchymi owocami zawierającymi pojedyncze nasiona.

Bniec biały (Melandrium album)

Bniec biały (Melandrium album) nazywany również lepnicą białą lub goździeniakiem białym to gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych. Jest to roślina jednoroczna. W przypadku lżejszych zim potrafi „wytrzymać” drugi rok. Jest rośliną dwupienną, czyli na różnych roślinach występują kwiaty żeńskie a na innych kwiaty męskie.

Powered by WordPress
n