n

Archive for the ‘Szlaki turystyczne’ Category

WĘDRÓWKA WZDŁUŻ RZEKI SANNY

Trasa wędrówki wiedzie wzdłuż rzeki Sanny przez najpiękniejsze i najciekawsze krajobrazowo tereny Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zapoznaje z ciekawymi miejscowościami i najcenniejszymi, na tym terenie zabytkami architektury i sztuki. Urozmaicenie wędrówki wynika z dużego zróżnicowania terenu poszczególnych etapów. Na trasie znajdują się pomniki przyrody, parki dworskie, stanowiska przyrody nieożywionej (źródliska) oraz rezerwaty. Pięć dni […]

Powered by WordPress
n