n

Czy wiesz, że… torfowisko

Torfowisko to obszar o stale wysokim poziomie wód gruntowych, na którym występują złoża torfu oraz charakterystyczna roślinność.

Ze względu na charakter złoża torfowego, typ roślinności i rodzaj gospodarki wodnej torfowisk dzieli się na trzy zasadnicze typy: niskie, wysokie i przejściowe.

Torfowisko niskie (topogeniczne) – korzysta z powierzchniowych lub gruntowych wód bogatych w substancje mineralne o wyraźnym ruchu poziomym. Podłoże jest żyzne, ma odczyn słabo kwaśny, obojętny, czasem nawet zasadowy. Występuje w obniżeniach terenu, w dolinach wolno płynących rzek lub strumieni oraz przy źródliskach. Charakterystycznym elementem jego roślinności są zbiorowiska mszysto-turzycowe.

Torfowisko wysokie (ombrogeniczne, mszar) – zasilane przez wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych. Podłoże jest ubogie i bardzo kwaśne. Powierzchnia jest czasem wypiętrzona ponad otaczający teren. Zasadniczą rolę w kształtowaniu jego struktury odgrywa klimat. Występują tu torfowce higrofilne oraz niektóre rośliny kwiatowe takie jak Przygiełka biała, Bagnica torfowa, Turzyca bagienna.

Torfowisko przejściowe (sobigeniczne) – korzysta zarówno z wody pochodzenia atmosferycznego jak i z wód powierzchniowych (spływających) i gruntowych. Jego torficzność jest różna na ogół mniejsza niż niskiego, a większa niż wysokiego.

Występująca roślinność ma charakter pośredni. Są tu mszary torfowcowe, zbiorowiska mszycowo-turzycowe, krzewiaste i leśne – z brzozą i sosną.

Torfowiska przejściowe mają często powierzchnię zaklęśniętą. Torfowisko stanowi ważny ekosystem, ma zdolność retencji wody. Jest też środowiskiem życia wielu organizmów niespotykanych nigdzie poza tym ekosystemem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n