n

Drzewa

Drzewa to rośliny wieloletnie z zdrewniałych pędach, często osiągające duże rozmiary. Pęd główny – pień, zwykle pojedynczy, rozgałęzia się na pewnej wysokości na konary i pędy dalszych rzędów tworząc koronę.

Drzewa występują wśród roślin nagozalążkowych – drzewa iglaste i okrytozalążkowych dwuliściennych – drzewa liściaste. Do drzew zalicza się palmy – okrytozalążkowe jednoliścienne, sagowce i paprocie drzewiaste.

Drzewa są największymi i jednymi z najstarszych organizmów roślinnych żyjących obecnie na Ziemi. Do najdłużej żyjących drzew na świecie należą: sosna sędziwa i cypryśnik tępołuskowy, które osiągają wiek ok. 7000 lat. Najwyższym drzewem jest eukaliptus królewski dorastający do ponad 120m wysokości. Najgrubszym drzewem jest cypryśnik meksykański u którego obwód zrośniętych pni wynosi 56m.

W Polsce do najwyższych drzew należą modrzewie, świerki i buki (do ponad 50m) do najgrubszych platan w Chojnie i topola w Karpinku (oba ponad 10m obwodu pnia) natomiast najstarszym drzewem jest cis w Henrykowie Lubańskim (ok 1250 lat)

Lista gatunków drzew rosnących dziko objętych ścisłą ochroną gatunkową. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną Dz.U.Nr168:

  • cis pospolity -Taxus baccata
  • limba – Pinus cembra
  • brzoza ojcowska -Betula oycoviensis
  • jarząb szwedzki -Sorbus intermedia
  • jarząb brekinia – Sorbus torminalis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n