n

Dzień Wody

Światowe zasoby wody są olbrzymie – wynoszą około 1,35 miliarda kilometrów sześciennych.

Większość wody 97,317% znajduje się w zasolonych morzach i oceanach, zaś 2,091% występuje
w postaci lodowców i lądolodów, 0,577% całych zasobów stanowi zdatna do użytku słodka woda znajdująca się pod ziemią. W jeziorach, stawach, rzekach i strumieniach jest tylko 0,014% zaś
w atmosferze i biosferze 0,001%.

Skromne zasoby słodkiej wody muszą być stale uzupełniane. Na szczęście woda znajduje się
w ciągłym ruchu. Krąży ona między oceanem, powietrzem i lądem w złożonym i nieprzerwanym cyklu. Obieg wody podtrzymywany jest przez Słońce, które ogrzewa powierzchnię mórz, zamieniając wodę w parę wodną. Woda paruje również z jezior, rzek, liści roślin, a nawet lodowców.

Niewidoczna dla oka para wodna skrapla się w powietrzu, tworząc miliardy drobnych kropelek wody i kryształków lodu, z których powstają chmury. Zawarta w chmurach wilgoć wraca w końcu na powierzchnię ziemi w formie deszczu, śniegu lub innego opadu po czym ponownie paruje kontynuując cykl.

Każdy z nas wie, że woda jest źródłem życia nie tylko ludzi ale też wszystkich istot żywych. Obszary z deficytem wody ciągle się zwiększają. Woda pitna staje się dobrem deficytowym. Według danych ONZ, zasoby wody pitnej w skali globu wynoszą mniej niż 0,1%. Nie mniejszym problemem jest wzrost zanieczyszczeń wody.

Polska zaliczana jest do państw o ubogich zasobach wody, szacuje się je na ok 187 mld m3, co
w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 1800 m3 rocznie (22 miejsce w Europie). Do ciągłego pogarszania się jakości wody przyczyniają się przede wszystkim przemysł i rolnictwo odprowadzając ścieki do ciekło wodnych. Wielu z nas ma w zanieczyszczeniu wód swój udział. Wyrzucanie śmieci (a wraz z nimi odpadów takich jak: baterie, opakowania po farbach
i rozpuszczalnikach, środki ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa itp.) do rowów, lasów, nieczynnych wyrobisk pokopalnianych a także nieszczelne zbiorniki na ścieki oraz wylewnie ścieków na łąki są głównymi przyczynami pogarszającej się jakości wód podziemnych, a które to wody stanowią jedyne źródło zaopatrzenia w wodę pitną.

ImageBiorąc prysznic, myjąc zęby, robiąc pranie, sprzątanie, myjąc naczynia, każdego dnia wpływamy na jakość wody.

Ludzie zmieniając jakość wody poprzez wylewanie takich substancji jak: toksyczne chemikalia, detergenty, rozpuszczalniki, produkty ropopochodne, pestycydy. Niektóre z nich nawet w śladowej ilości są w stanie skutecznie ograniczać możliwości korzystania z wody.

Zastanówmy się czy możemy ograniczać zużycie tych substancji, może całkiem je wyeliminować lub zastąpić innymi mniej szkodliwymi. Na pewno możemy podjąć działania, uniemożliwiając trafianie niebezpiecznych substancji bezpośrednio do wody.


A oto wskazówki które powinny przyczynić się do oszczędzania wody:

 • uświadamiaj innym jak ważna jest ochrona wody i jej czystość;

 • zapoznaj się i przestrzegaj wszystkich przepisów i zaleceń, które dotyczą ochrony wody;

 • zgłaszaj wszystkie zauważone miejsca, w których występują straty wody;

 • zgłaszaj zauważone przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód;

 • wspieraj pomysły i projekty, które doprowadzają do zwiększenia się stosowania raz użytej,
  a nie zanieczyszczonej wody;

 • wspieraj działania i programy propagujące ochronę wód wśród innych harcerzy i turystów odwiedzających nasz ośrodek, twoje miejsce zamieszkania (wieś, miasto), upewnij się, czy goście rozumują potrzeby i dobroczynność ochrony wody;

 • zachęć rówieśników i przyjaciół, aby przyłączyli się do społeczności rozumującej odpowiedzialność za ochronę wody;

 • promuj ochronę wody własnym przykładem;

 • próbuj robić choć jedną rzecz dziennie, która zaowocuje oszczędnościami wody.

Pamiętaj, że średnie zużycie wody na 1 osobę w Polsce to:

Image
7% – całkowitego zużycia wody – cele spożywcze

22% – zmywanie naczyń i pranie

20% – urządzenia sanitarne

39% – kąpiele i mycie

6% – podlewanie ogródków, mycie samochodów.

 

Aby podkreślić znaczenie wody dla zużycia na Ziemi co roku 22 marca obchodzony jest światowy dzień wody.

Każde obchody odbywają się pod innym tytułem i są organizowane przez inną agencje ONZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n