n

Główne cele ochrony przyrody

Główne cele ochrony przyrody:

  • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;

  • zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów;

  • zachowanie dziedzictwa geologicznego;

  • zachowanie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych;

  • kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody;

  • przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.

W Polsce konserwatorską ochronę przyrody dzielimy na ochronę indywidualną, ochronę gatunkową oraz ochronę rezerwatową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n