n

Kalendarz ekologiczny

 

Styczeń

9 stycznia Dzień Ligi Ochrony Przyrody

11 stycznia Dzień Wegetarian

8 stycznia – 2 lutego Światowy Tydzień Mokradeł

Luty

2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Marzec

14 marca Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca Światowy Dzień Leśnika

21 marca Dzień Wierzby

22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca Światowy Dzień Wody

23 marca Światowy Dzień Meteorologii

Kwiecień

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

22 kwietnia Dzień Ziemi

24 kwietnia Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

Maj

5 maja Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza

12 maja Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

15 maja Święto Polskiej Niezapominajki

22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych

31 maja Światowy Dzień bez Papieros

Czerwiec

1-7 czerwca Dni Lasu i Zadrzewień

5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska

6 czerwca Dzień bez samochodu

21 czerwca Pierwszy Dzień Lata

27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa

Lipiec

11 lipca Światowy Dzień Ludnościowy

Wrzesień

16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

18 września Międzynarodowy Dzień Geologa

18 września Międzynarodowy Dzień Turystyki

19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

22 września Europejski Dzień bez samochodu

23 września Pierwszy Dzień Jesieni

24 września Sprzątanie Świata

27 września Światowy Dzień Turystyki

28 września Dzień Morza

Październik

październik Miesiąc Dobroci dla Zwierząt

1 października Światowy Dzień Ptaków

2 października Europejski Dzień Ptaków

2 października Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

3 października Światowy Dzień Siedlisk

4 października Światowy Dzień Franciszka – Patrona Ekologów

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

13 października Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

14 października Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

14 października Dzień Edukacji Narodowej

16 października Światowy Dzień Żywności

18 października Światowy Dzień Monitoringu Wód

25 października Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

Listopad

3-4 listopada Światowy Dzień bez Papierosa

25 listopada Dzień Bez Futra

Grudzień

22 grudnia Pierwszy Dzień Zimy

29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ)

Powered by WordPress
n