n

NADWIEPRZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Utworzony został w 1990 roku na powierzchni 6261ha z otuliną 11 185 ha. Położony jest na Wyżynie Lubelskiej i Polesiu Wołyńskim. Administracyjnie w województwie lubelskim na terenie gmin Łączna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz Trawniki.
Nadwieprzański Park Krajobrazowy obejmuje środkowy fragment doliny Wieprza i ciągnie się wąskim pasem wzdłuż doliny rzeki. W południowej części Parku leżącej w regionie Polesia Lubelskiego, dolina jest szeroka, silnie zabagniona i ma niskie słabo zaznaczone krawędzie. W części północnej na odcinku pomiędzy Ciechankami Krzesimowskimi, a Kijanami jest ona wąska, kręta i ma charakter przełomu przez wzniesienia Wyżyny Lubelskiej, a jej krawędzie wznoszą się miejscami do ponad 20 m i są porozcinane jarami i wąwozami. Najwyższym wzniesieniem jest wzgórze o wysokości 18 h n.p.m położone w Lesie Siostrzytowskim na północ od Dorohyczy.łą

W obrębie Parku do Wieprza uchodzą jego dopływy:

 • Lewobrzeżne: Giełczew i Stoki,
 • Prawobrzeżne: Białka, Mogielnica i Świnka.

W krajobrazie Parku dominują lasy zajmujące blisko 42% powierzchni oraz łąki i pastwiska. Zajmujące 26% obszaru. Największe kompleksy leśne położone są na wschód od rzeki są to Las Siostrzytowski a Cichankami.

Największa wartość przyrodniczą ma zachowana w naturalnym stanie Dolina Wieprza z mnóstwem meandrów, zakoli i starorzeczy oraz liczne położone w jej obrębie obszary podmokłe, rozległe wilgotne łąki, torfowiska i doły potorfowe, gdzie występują cenne zbiorowiska roślinności torfowiskowej, szuwarowej i wodnej, a także łęgi i olsy. Cennymi i obfitującymi w rzadkie gatunki zbiorowiskami roślinnymi są także murawy kserotermiczne, spotykane głównie na nasłonecznionych zboczach doliny Wieprza w północnej części Parku. We florze Parku występuje wiele rzadkich gatunków. Wśród roślin wodnych należą do nich: wolffia bezkorzeniowa, salwinia pływająca i rzęsa garbata, pływacz zwyczajny, grzybień biały oraz ramienice tworzące podwodne łąki.

Wśród roślin torfowiskowych największą rzadkością jest rosnąca w otulinie Parku brzoza niska oraz rośliny wilgotnych łąk: rosiczka okrągłolistna, kosaciec syberyjski i storczyk szerokolistny. Z roślin kserotermicznych występuje w okolicy łącznej dziewięćsił bezłodygowy oraz także rzadkością jest miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marshalla, czosnek kątowy, mikołajek piaskowy i ożanka właściwa. Do ciekawych roślin runa należą: paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, kilka gatunków storczyków oraz pnącze kokornak powojnikowi.
Duże obszary terenów podmokłych stwarzają dogodne warunki gniazdowania licznych gatunkom ptaków wodnych i błotnych.
Do rzadkich gatunków należą: błotniak stawowy, bąk, derkacz, rycyk, krwawo dziób, rybitwa czarna, zimorodek, podróżniczek, dziwonia. Osobliwością jest występowanie żółwia błotnego.

Na terenie parku położone są projektowane rezerwaty:

 • Zakrzów – obejmuje fragmenty doliny Wieprza z bogatymi stanowiskiem olszy szarej.
 • Łańcuchów – kompleks lasów łągowych i olsów
 • Uroczysko Jezioro (Torfowisko Dorodzuckie) – stanowiska rzadkich roślin torfowiskowych i błotnych oraz ostoje ptaków
 • Bilsko – stanowiska rzadkich roślin wodnych torfowiskowych z wolfią bezkorzeniową.

Na terenie parku znajdują się ponad 20 pomników przyrody.
Park posiada cenne walory kulturowe. Niemal w każdej z miejscowości na jego ternie znajdują się zespoły cennych zabytków.

 • Łęczna – średniowieczny układ przestrzenny z trzema rynkami,
 • pozostałości XV w. Zamku,
 • Zespół Kościelny z cennymi renesansowym Kościołem z pierwszej połowy XVII w,
 • renesansowa synagoga z 1648 r. (muzeum)

Barokowe XVIII w. Kościoły znajdują się w: Biskupicach, Dorodzuczy i Kijanach, w Jaszczowie zaś istnieje zabytkowy zbiór arialski (XVI w.). W Zawieprzycach znajduje się duży, zrujnowany zespół zamkowo – dworski (XVII – XIX) z malowniczym parkiem. Najciekawsze zespoły dworskie i pałacowe otoczone parkami, zachowały się w Juszczowie XIX w., Milejowie XIX w., Kijanach XIX w., Łącznej XIX w., Łysołajach i Łańcuchowie XX w. W nadwieprzańskich wsiach zachowało się także wiele zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego.

Przez teren otuliny przebiega tylko jeden znakowany czerwony szlak turystyczny na odcinku:

 • Biskupice – Trawniki – Ewopole

oraz dwie ścieżki dydaktyczne:

 • Historyczno – przyrodniczą – Kijany – Zawieprzyce – Kijany,
 • Przyrodniczą – „Dolina rzeki Świnki”

Baza noclegowa:

 • pokoje noclegowe w Łącznej
 • schronisko młodzieżowe w Kijanach i Zawieprzycach
 • gospodarstwa agroturystyczne Łęczna i Witanów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n