n

Nastało PRZEDWIOŚNIE

Za przedwiośnie przyjmujemy okres na styku zimy i wiosny, w którym dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0 a 50C. To okres początku tajania śniegu i opadów atmosferycznych deszczu za śniegiem i śniegu szybko zanikającego.

Generalnie przedwiośnie jest okresem dodatnich temperatur powietrza, podczas gdy ziemia dopiero rozmarza.

  Image

Słońce wschodzi już przed 7 godziną, zachodzi po 17 godzinie. Gdy śnieg spadnie jest oślepiająco biały i puchaty. Budzi się już nadzieja bliskiego już końca zimy, z której uroków – jak narty czy sanki jeszcze w górach w pełni można korzystać. Coraz częściej jednak marzymy o wiośnie, o zrzuceniu ciepłych, jakby coraz cięższych ubrań.

Dla zwierząt jest to pora najcięższa. Odłożone jesienią zapasy tłuszczu kurczą się, dłuższy dzień przedłuża także cykl aktywności dobowej, zwłaszcza ptaków, które muszą budzić się ze świtem, iść spać o zachodzie. Wprawdzie jest więcej czasu na zdobywanie pokarmu, ale ta czynność też wymaga nakładu energii. Nie wolno w tym czasie przerywać dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół.

Image 

W dni słoneczne panuje wyraźne ożywienie. Sikory nawołują się inaczej, dźwięczniej. Przy karmniku samczyki dominują, lubią pokazywać swą przewagę, są bardzo zadziorne. W lesie dzięcioły rozpoczynają godowe „bębnienie” rytmicznie uderzając dziobem w suchą, rezonującą gałąź. Zaczynają się przeloty wron, pary kruków budują gniazda, a puszczyk składa już w swej dziupli 3-4 jaja.

Image 

Na polach śnieg nadal chroni oziminy. Przylatuje do nas mały i do niedawna bardzo pospolity sokół – pustułka. Przy moim karmniku pod koniec lutego złapał sikorę bogatkę. Niektóre z nich zimują blisko zabudowań ludzkich. Po krótkim pobycie na zimowisku wraca już skowronek. Na stawy i jeziora powracają już łabędzie i wybierają miejsca na gniazdo, gwałtownie broniąc je przed współplemieńcami. Łabędzie łączą się w pary zazwyczaj na całe życie. Na niebie możemy ujrzeć ciągnące dalej na północ klucze dzikich gęsi. Te ptaki tworzą pary też na całe życie.

Jelenie, sarny i dziki mają też niełatwo. Śniegi utrudniają szybkie poruszanie się, a więc i ucieczkę. W dzień śnieg na powierzchni topnieje, nocą zamarza i cienka, a ostra po przebiciu warstewka lodu kaleczy kończyny. Ułatwione łowy mają leśni drapieżcy i bezpańskie zdziczałe psy, które porzucone przez człowieka ratują się w ten sposób od śmierci głodowej.

W tym okresie ostatnie samce saren, jeleni i łosi tracą swoje poroże.

Image 

Okres przedwiośnia jest okresem wschodów pierwszych roślin, oraz budzeniem się soków w roślinach wieloletnich. Dla roślin rocznych i dwuletnich niebezpieczne są wtedy przymrozki. Za dnia jest ciepło, a w nocy przychodzi z powrotem zamrożenie powierzchni ziemi. Jest to również okres niebezpieczny dla roślin o zdrewniałych pniach, gdyż z powodu różnicy temperatur zaczynają przedwcześnie krążyć soki w ich częściach nadziemnych przy ciągle jeszcze zamarzniętej części podziemnej (stąd bielenie drzewek owocowych w sadach w celu ochrony przed nagrzewającym je ostrym wiosennym słońcem, a co za tym idzie w celu spowolnienia budzenia się tych roślin do życia).

Image 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n