n

Ocena zanieczyszczenia powietrza w twojej miejscowości.

Jedną z metod oceny zanieczyszczenia powietrza jest metoda oceny udziału form morfologicznych porostów. Metoda ta wymaga umiejętności odróżniania kształtów plech porostów.

Opiera się na założeniu, że stopień wrażliwości na zanieczyszczenia podstawowych form morfologicznych jest odmienny, i że największą wrażliwość wykazują gatunki o plechach najsilniej rozbudowanych i odstających od podłoża.

Bardzo wrażliwe – nitkowate, krzaczkowate
wrażliwe – listkowate, łuseczkowate
mało wrażliwe – skorupiaste

Wyróżniamy następujące strefy zanieczyszczeń:

  1. Strefa o szczególnie silnie zanieczyszczonym powietrzu (całkowity brak porostów nadrzewnych)

  2. Strefa o bardzo silnie zanieczyszczonym powietrzu (występują tylko porosty o plechach skorupiastych)

  3. Strefa o silnie zanieczyszczonym powietrzu (poza gatunkami skorupiastymi rosną również plechy łuseczkowate)

  4. Strefa o średnio zanieczyszczonym powietrzu (występują porosty o plechach listkowatych)

  5. Strefa o względnie mało zanieczyszczonym powietrzu (występują mniej wrażliwe na zanieczyszczenia porosty krzaczkowate. Występują nielicznie o plechach małych i zdeformowanych)

  6. Strefa o nieznacznie zanieczyszczonym powietrzu (rosną porosty listkowate i krzaczkowate a nawet nielicznie nitkowate)

  7. Strefa o powietrzu czystym lub ze znikomą zawartością zanieczyszczeń (w strefie tej mogą występować wszystkie porosty)

     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n