n

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa:

Jest to ochrona prawna rodzinnych, dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, prowadzone
w obrębie całego kraju bądź jego części, na podstawie odpowiednich przepisów. Ochronie gatunkowej podlegają przede wszystkim endemity rzadkie i rzadko występujące na stosunkowo niewielkim obszarze lub jedynym stanowisku, oraz relikty czyli przeżytki wskazujące tendencje do wymierania.

Wśród reliktów wyróżniamy:

  • systematyczne gatunek jest jednym z niewielu lub jedynym przetrwałym spośród dawnej licznej grupy systematycznej;

  • geograficzne – pozostałości niegdyś większego zasięgu geograficznego, ochroną gatunkową obejmuje się też gatunki osiągające w danym regionie granice zasięgu lub znajdujące się na stanowiskach wyspowych.

W ochronie gatunkowej roślin istnieją dwie formy:

  • całkowita – nie wolno ich zrywać, ścinać, usuwać z naturalnych stanowisk, zbywać, nabywać i wywozić za granicę;

  • częściowa – dotyczy roślin leczniczych i przemysłowych, ich zbiór jest dozwolony tylko na potrzeby odpowiednich zakładów pracy, a obszar eksploatacji i dopuszczalna wielkość zbiorników są ściśle określone.

Strukturę gatunkową flory i fauny chroni się poprzez zakaz umieszczania gatunków obcych
w florze i faunie krajowej. Gatunek obcy w środowisku przyrodniczym najczęściej powoduje zachowanie równowagi danego ekosystemu lub wymarcie rodzinnych gatunków flory i fauny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n