n

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej obejmuje południowo-wschodnią część Puszczy Solskiej oraz fragmenty strefy krawędziowej Roztocza, co sprawia, że jest to teren bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Większość obszaru parku leży na płaskiej Równinie Biłgorajskiej porośniętej borami Puszczy.

Jej monotonny krajobraz równinny urozmaicają liczne doliny rzek, a także wydmy oraz zabagnione zagłębienia między wydmowe. Najciekawsza pod względem krajobrazowym jest północno-wschodnia część Parku, obejmująca krawędź Roztocza, wznoszącą się kilkadziesiąt metrów nad Równiną Biłgorajską. Najwyżej wzniesiony fragment krawędzi, osiągający 321 m n.p.m. znajduje się w okolicach Narola, przy wschodniej granicy Parku. Krawędź jest w kilku miejscach głęboko rozcięta przez doliny spływających rzek i potoków. Szum, Nepryszka, Sopot, Tanew, Jeleń i Potok Łosieniecki tworzą systemy niewielkich wodospadów, zwanych szumami, stanowiące największą atrakcję krajobrazową Parku.

Obszar Parku w całości należy do dorzecza Wisły i zlewni jej dopływu Tanwi. Do Tanwi w obrębie Parku wpadają takie dopływy jek Sopot, Szum, Nepryszka, Jeleń, Potok Łosieniecki, Paucza, Studziennica, Różaniec i Wirowa.

U podnóża Krawędzi Roztocza oraz w dolinach rzecznych znajdują się liczne źródła. Duże znaczenie przyrodnicze mają rozległe tereny podmokłe, ciągnące się wzdłuż zachodniej granicy Parku. W okolicy Rudy Różanieckiej znajduje się duży kompleks stawów rybnych.

Puszcza Solska należy do większych zwartych kompleksów leśnych w Polsce.

Ciągnie się wzdłuż krawędzi Roztocza i jest ograniczona od południowego zachodu doliną Tanwi. Lasy Puszczy zajmują ponad 85 % powierzchni Parku. Dominują tu bory sosnowe o dużym zróżnicowaniu siedlisk: od boru suchego przez bór świeży do borów wilgotnego i bagiennego.

Drzewostan składa się głównie z sosny, najczęściej naturalnego pochodzenia. Występuje też buk, brzoza, dąb, jodła, klon i osika. Dna dolin rzecznych porastają najczęściej łęgi, gdzie dominującym gatunkiem jest olcha. W podmokłych obniżeniach między wydmowych występują torfowiska wysokie z drzewostanem sosnowym i domieszką brzozy omszonej.

W podroście obok sosny i brzozy występuje także wierzba uszata. najlepiej wykształcone torfowiska wysokie znajdują się na północ od Osuch.

Torfowiska miękkie wykształciły się w okolicach Oseredka i w rejonie źródliskowym potoku Studzienica.

Wśród rzadkich roslin występujących na terenie Parku dużą grupę stanowią gatunki górskie, spotykane głównie w strefie krawędziowej Roztocza, takie jak: podrzeń żebrowiec, bez koralowy, tojad dzióbaty, czosnek niedźwiedzi, widłak wroniec, szczyr trwały, żywce gruczołowaty i cebulkowy, czosneczek pospolity, lepiężnik biały, przetacznik górski i starzec Fuchsa.

Do rzadkich roślin torfowiskowych rosnących na terenie Parku należą wierzba borówko listna, kosaciec syberyjski, widłak torfowy oraz rosiczki okrągłolistna, pośrednia i długolistna.

Występują tu też rośliny kserotermiczne, takie jak:zawilec wielkokwiatowy, rojnik pospolity, szałwia okręgowa, krwiściąg mniejszy, czosnek siatkowaty, bluszczyk kosmaty oraz goździki pyszny i piaskowy.

Wśród innych rzadkich roślin uwagę zwracają wapieniolubne paprocie, zanokcice skalna i murowana oraz zachyłka Roberta, widłak spłaszczony, wawrzynek wilczełyko, bluszcz, grążel żółty, barwinek pospolity, śnieżyczka, przebiśnieg i lilia złotogłów. Licznie reprezentowane są storczyki gółka długostrogowa, podkolan zielonawy, kruszczyki szerokolistny i błotny, buławnik wielkokwiatowy, listera jajowata, tajęża jednostronna oraz storczyki szerokolistny, plamisty, drobnokwiatowy i krwisty.

Puszcza Solska jest jedną z większych ostoi zwierzyny we wschodniej części kraju. Żyją tu duże zwierzęta leśne: łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, lis, ryś i borsuk. Nad brzegami rzek występuje wydra. wśród drobniejszych ssaków na uwagę zasługuje żołędnica oraz rzadkie gatunki nietoperzy: nocek Brandta, nocek duży, borowiec wielki i gacek wielkouch. Na terenie Parku gnieździ się wiele rzadkich gatunków ptaków.

Cenniejsze z nich to: orlik krzykliwy, kania ruda, puchacz, bocian czarny, żuraw, głuszec, cietrzew i kraska. na uwagę zasługują też: perkoz rdzawoszyi i zausznik, bączek, czapla siwa, jarząbek, pustułka, derkacz, wodnik, samotnik, dudek, zimorodek, płochacz pokrzywnica, pliszka górska, srokosz i podróżniczek. Do rzadkich przedstawicieli gadów i płazów należą gniewasz plamisty i salamandra plamista. W Tanwi i Sopocie żyje pstrąg potokowy.

Na terenie Parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody i dwa rezerwaty krajobrazowe „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole” chroniące przełomowe odcinki dolin Tanwi i Jelenia, z charakterystycznymi progami i bystrzami oraz mającą podobny charakter dolinę Sopotu, oraz rezerwat leśny „Bukowy Las”, chroniący typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodlowego.

Na terenie Parku, obejmującym odludne tereny leśne, nie ma cenniejszych zabytków. Z ciekawych obiektów wymienić można jedynie grodzisko Zameczek położone u ujścia Jelenia do Tanwi oraz drewniany dwór w Rebizantach (XIXw). Kilka interesujących zabytków znajduje się natomiast w miejscowościach położonych na obrzeżu Parku.

Należą do nich Pałace (XVIII w) i kościół (XVIII/XIX w.) w Narolu, pałac w Rudzie Różanieckiej (XIX w.) oraz Synagoga (XVIII w.) i ratusz (1755 r.) w Józefowie, gdzie mieści się ponadto Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego – poety i powstańca 1863 r. poległego w okolicznych lasach.

Izbę Pamięci Narodowej ze zbiorami regionalnymi utworzono w Narolu – Wsi.

W Osuchach znajduje się jeden z największych cmentarzy partyzanckich na ziemiach polskich, na którym są pochowani żołnierze AK polegli w bitwie pod Osuchami w czerwcu 1944 r.

Znajdująca się w granicach Parku malownicza strefa krawędziowa należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów Roztocza.

Głównymi ośrodkami turystycznymi, w których koncentruje się ruch turystyczny i obiekty bazy noclegowej, są znane miejscowości letniskowe: Suciec i Józefów.

Inne obiekty bazy noclegowej to schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Narolu oraz kwatery agroturystyczne w Józefowie, Narolu i Górecku Kościelnym oraz kwatera myśliwska w Hamerni.

Przez Park przebiega pięć znakowanych szlaków turystycznych:

  • Czerwony szlak krawędziowy – Susiec – Oseredak – Hamernic – Józefów – Górecko Kościelne.
  • Zielony szlak Ziemi Józefowskiej – Józefów – Osuchy – Nowiny – Długi Kąt.
  • Czarny Szlak Walk Partyzanckich – Susiec – Osuchy.
  • Niebieski Okrężny Szlak Szumów – Susiec – rezerwat „Nad Tanwią” – Susiec.
  • Żółty Szlak – Susiec – Rebizanty – Młynki – Narol.

Ścieżki przyrodniczo-leśne wytyczone w rezerwatach „Czartowe Pole” (1,2 km), Nad Tanwią (3 km) i „Bukowy Las” (1,5 km).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n