n

Pomoc w zalesianiu Polski

Od 1 sierpnia do 30 września powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów. W latach 2007- 2013 na ten cel Agencja może wydać ponad 2,35 mld zł.

W ramach tegorocznej puli pieniędzy, unijne wsparcie można uzyskać nie tylko na zalesienie gruntów rolnych, ale też nie wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Chodzi o takie tereny, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu, na co najmniej 10 proc. powierzchni przewidzianej do zalesienia.

Pomoc może być udzielona dla gruntów o powierzchni od pół hektara i dla działek o szerokości większej niż 20 m, chyba, że zalesiane grunty graniczą z lasem. Nie otrzymają jej zaś rolnicy, których ziemie sąsiadują ze sobą – w takiej sytuacji łączna powierzchnia gruntów musi być większa niż 2 ha. Jak podaje ARiMR, o pomoc mogą ubiegać się też samorządy lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów i województw.

Jeden rolnik może otrzymać pieniądze na zalesienie do powierzchni nie większej niż 20 ha. Zalesiane działki, dla których pomoc może zostać przyznana musi być większa niż 0,5 ha i mieć więcej niż 20 m szerokości. Te ograniczenia nie dotyczą terenów graniczących z lasem.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach chronionych w ramach unijnego programu Natura 2000.

Wnioski o pomoc można znaleźć w internecie, na stronach Agencji i ministerstwa rolnictwa. Druki można też otrzymać w biurach Agencji w całym kraju. Dopłaty są przyznawane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PAP – Nauka w Polsce
 
Źródło: ekologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n