n

Rezerwat Imielty Ług

Imielty Ług jest rezerwatem wodno-torfowiskowym w skład którego wchodzą bagna, stawy leśne i lasy. Powierzchnia rezerwatu aktualnie wynosi 802ha.

Nazwa prawdopodobnie pochodzi z okresu rozbiorów Polski i w tłumaczeniu z rosyjskiego oznacza „rozległe bagno” i oddaje w sposób precyzyjny charakter rezerwatu.

Rezerwat został utworzony na terenie zajmowanym przez torfowiska wysokie (miąższość torfu 6m) i przejściowe, stawy oraz bory mieszane wilgotne i bagienne.

Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką chronioną roślinnością i teren ostoi ptactwa wodnego. Centralną częścią tego obszaru zajmuje stopniowo zarastający staw, zbudowany niegdyś przy wykorzystaniu naturalnego zgłębienia terenu.

Obecnie jest on podzielony groblą tworząc dwa zbiorniki o nazwach Imielty Ług i Radełko. W części południowej, sięgając daleko w torfowisko, wcina się wąski język wydmy porośniętej lasem. Dominuje roślinność charakterystyczna dla torfowisk wysokich, znaczny udział mają zbiorowiska torfowisk przejściowych oraz roślinność wodna i szuwarowa.

Torfowisko porasta bór bagienny i otacza bór wilgotny, a na wydmach przylegających do stawów i torfowiska rośnie bór świeży.

Rezerwat przyrody „Imielty Ług” posiada wyjątkowo duże bogactwo gatunkowe flory. Ogólnie przyjąć można że dominuje roślinność bagienna, choć duże zróżnicowanie wykazuje roślinność wodna i leśna.

Łącznie stwierdzono w rezerwacie 140 gatunków grzybów, ponad 70 gatunków porostów ponad 100 gatunków mszaków i ponad 300 gatunków roślin naczyniowych.

Z tej olbrzymiej ilości roślin 16 jest pod ścisłą ochroną a 11 pod częściową.

Gatunki objęte ścisłą ochroną to:

 • wawrzynek wilczełyko;
 • widłak spłaszczony;
 • widłak torfowy;
 • widłak goździsty;
 • widłak wroniec;
 • wierzba borówkolistna;
 • wierzba lapońska;
 • mącznica lekarska;
 • bluszcz pospolity;
 • grążel żółty;
 • rosiczka pośrednia;
 • rosiczka długolistna;
 • rosiczka okrągłolistna;
 • gnieźnik leśny;
 • gnieźnik żebrowiec;
 • grzybień biały.

Image

Teren rezerwatu jest również niezwykle cenny z punktu widzenia ochrony fauny.

Stawy i sąsiadujące z nimi bagna są ostoją ptactwa wodnego. Występuje tu duża, licząca ponad 1000 gniazd kolonia lęgowa mewy śmieszki, stanowiska lęgowe żurawia, bielika oraz wiele gatunków ptaków wodnych.

W okresie wiosennym i jesiennym przelotów, stawy gromadzą kilka tysięcy osobników kaczki krzyżówki. Można też spotkać rzadkie ptaki drapieżne jak jastrzębia czy rybołowa.

W stawach prowadzi się hodowlę karpia ale występują też takie ryby jak karaś, lin, okoń, piskorz, ciernik, różanka i słonecznica.

W rezerwacie występuje wiele rzadkich płazów i gadów. Można tu spotkać traszki, żaby takie jak kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, zielona i piaskówka, rzekotka drzewna oraz żaby: moczarowa, trawna, śmieszka, wodna i jeziorowa.

Z gadów spotykamy tu jaszczurkę zwinkę i żyworodkę, padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą.

Występuje też wiele ssaków związanych ze środowiskiem wilgotnym. Drobne: ryjówki, nornice i myszy z badylarką: smużką oraz orzesznica. Występują też rzęsorek rzeczek, karczownik, piżmak.

Z grupy dużych ssaków na uwagę zasługują: łosie, wilki, dziki, lisy, jelenie, sarny, borsuki, kuny.

Nie ma co opisywać tego skarbu przyrody trzeba to zobaczyć, warto też wziąśc ze sobą aparat i lornetkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n