n

Rezerwat Kacze Błota

Rezerwat położony jest na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Bukowa. Pod względem administracyjnym znajduje się w województwie lubelskim w powiecie janowskim, w gminie Dzwola w obrębie wsi Flisy, 2 km od wsi Bukowa.

Rezerwat ten przyjął nazwę od wchodzących w jego skład moczar i bagien. Prawdopodobnie pochodzi z okresu połowy XIX wieku sugeruje, że na mokradłach przebywała okresowo duża liczba ptactwa wodnego szczególnie kaczek od których bagna te nazwano.

Pierwsze badania przyrodnicze terenów obecnego rezerwatu prowadził w latach 1954 – 1964 profesor Dominik Fijałkowski z UMCS w Lublinie, który wystąpił też w 1972 roku z pierwszym wnioskiem o ochronę tego obiektu.

Dawne obszary bagienne na skutek zaawansowanej sukcesji gatunków drzewiastych pokryte zostały zwartym kompleksem leśnym. Jest to kraina leśno – łąkowa z pięknym borem sosnowym. Kompleks leśny w którym znajduje się rezerwat należy do największych w kraju.

Obecnie rezerwat Kacze Błota to śródleśne torfowisko wysokie i przejściowe, porośnięte borem sosnowym wchodzące w skład Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, zajmujące 168 ha powierzchni.

Podstawą prawną powołującą rezerwat jest zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 stycznia 1988 roku mówiące o zachowaniu charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej. Sam rezerwat to fragment niecki wypełnionej torfami, otoczonej głównie od północy i południa miękkimi wałami wydmowymi. Miąższość utworów torfowych jest niewielka i wobec znacznego ich przesuszenia ulegają przyśpieszonym procesom degradacji. Okresowy nadmiar wód gruntowych odprowadzany jest rowami melioracyjnymi do rzeki Rakowej i Bukowej. Szata roślinna jest mało zróżnicowana ale do osobliwości należy 80 gatunków roślin naczyniowych, np. takich jak:

 • rosiczki (pośrednia, długolistna, okrągłolistna)
 • storczyk krwisty
 • pływacz (drobny i pośredni)
 • bagno zwyczajne
 • żurawina błotna
 • tojeść pospolita
 • modrzewica zwyczajna
 • trzecinnik kępkowy
 • turzyce

Występuje tu też 13 gatunków grzybów, 42 gatunki porostów, 12 gatunków wątrobowców i 72 gatunki mchów.

W rezerwacie fauna kręgowców reprezentowana jest przez rzadko występujące płazy:

 • traszkę zwyczajną
 • kumak nizinny
 • grzebuszka zielona
 • ropuchy szarą, zieloną, piaskówkę
 • rzekotkę drzewną

i wiele gatunków żab , ich występowanie uzależnione jest od stopnia wilgotności.

gady:

 • jaszczurki – zwinka, żyworodna
 • żmija zygzakowata
 • zaskrońca

ptaki:

 • myszołów głuszec
 • cietrzew samotnik
 • bekas krzyk piegża
 • słonka piecuszek
 • lelek rudzik
 • dudek pełzacz

Z ssaków można tu spotkać ryjówkę, nornicę, badylarkę, rzęsorka rzeczka.

Z grupy dużych ssaków występują wszystkie pospolite gatunki takie jak: sarna, dzik, lis, borsuk, kuna leśna, zając, jeleń oraz łoś i czasami wilk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n