n

Rezerwaty Marynopole i Doły Szczeckie

 • potrzeba badań naukowych i zajęć dydaktycznych nad ochroną przyrody;
 • potrzeba społeczna, bowiem zwiedzanie rezerwatów jest głębokim przeżyciem estetycznym dla każdego harcerza, turysty i krajoznawcy.

Na tych witrynach internetowych pozwolimy sobie na prezentację rezerwatów i zachęcamy do ich zwiedzania.

Rezerwaty albo ich części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła nie pozwala na integrację człowieka w naturalne procesy. Ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych, natomiast ochrona krajobrazowa pozwala na prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przyrody.

Tradycyjnie rezerwaty dzieli się na:

 • leśne;
 • torfowiskowe;
 • łąkowe;
 • stepowe;
 • słonoroślinowe;
 • faunistyczne;
 • florystyczne;
 • wodne;
 • krajobrazowe;
 • przyrody nieożywionej.

W Polsce utworzono ponad 1300 rezerwatów o łącznej powierzchni ponad 0,5% powierzchni kraju.

 


 Image


 

1. Rezerwat Marynopole
2. Rezerwat Doły Szczeckie
3. Oddzialy Leśne Lasów Państwowych
4. Lasy Prywatne
5. Szosy, drogi leśne i gminne


Oto pierwszy z rezerwatów położony dość blisko od naszego ośrodka harcerskiego:

~1~

 REZERWAT MARYNOPOLE

Jest to rezerwat leśny podlegający ochronie czynnej, mający na celu zachowanie drzewostanu jodłowego na północno- wschodniej granicy naturalnego zasięgu jodły w Polsce.

Wiemy że lasy jodłowe sukcesywnie giną. Nieprzeciętne wrażenie sprawia więc widok z okolicznych wzgórków na dorodne jodły górujące nad otaczającymi je borami sosnowo-dębowymi. Utworzenie rezerwatu na terenie lasu to kontynuacja ochrony tych pięknych drzew przez dawnych właścicieli lasów rodzin Zamojskich i Suchodolskich.

Na terenie rezerwatu na ochronę zasługują niektóre rzadkie rośliny zielone, krzewy oraz kilka potężnych okazów drzew. Należą do nich następujące gatunki pod ścisła ochroną: widłaki wroniec i goździsty, wawrzynek wilczełyko. Częściowej ochronie podlegają: Kruszyna, Kalina Koralowa, Kopytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa, lepiężnik biały, starzec jastrzębiowaty, brzoza czarna, jawor i buk. Podstawową rolę w drzewostanie rezerwatu odgrywa grab zwyczajny, dąb bezszypułkowy oraz jodła pospolita. Pojedynczo występują świerk i sosna.

W warstwie runa leśnego podstawową rolę odgrywa szczawik zajęczy; paproć wietlica, samcza i narecznica samcza oraz jeżyna gruczołowata i poziewnik, są też liczne skupiska traw przy współudziale borówki czarnej i konwalijki dwulistnej. Z krzewów występuje tu: dziki bez czarny i leszczyna; z mszaków żurawiec falisty, mierzyk pokrewny i płonnik strojny. Coraz liczniej pojawia się pokrzywa zwyczajna i malina właściwa.

Niewątpliwie w rezerwacie występuje znacznie więcej gatunków roślin. Kilkanaście drzew nosi nazwę pomnikowych i są to: jodły, lipy drobnolistne, buki i dęby.

Omawiany rezerwat znajduje się w województwie lubelskim w gminie gościeradów między miejscowościami Marynopole i Wólka Gościeradowska. Łączna powierzchnia rezerwatu to 153,12 ha lasu. Rezerwat stanowi płaski teren o dość znacznie pofałdowanej powierzchni na wysokości
od 200 do 229 m n p m.

Po rezerwacie można poruszać sie pieszo lub rowerem. Dla zmotoryzowanych przygotowano leśny parking około 100 m od granic rezerwatu.

Nadleśnictwo Gościeradów dla zainteresowanych bliższym poznawaniem leśnych tajemnic przygotowało ścieżkę dydaktyczną. Z tablic ustawionych na wytyczonym szlaku można sporo dowiedzieć się o zwierzętach i roślinach tego terenu.

 

UWAGA:

NA TERENIE REZERWATU NIE WOLNO!

 

 • Pozyskiwać i niszczyć lub uszkadzać rosnące drzewa i inne rośliny
 • Zbierać wszystkie dziko rosnące rośliny;
 • Niszczyć nory i legowiska zwierząt, niszczyć gniazda ptasie i wybierać jaja;
 •  Wysypywać, zakopywać i wylewać odpady lub inne nieczystości;
 • Zanieczyszczać wody, gleby lub powietrza; Wydobywać torfu i innych kopalin;
 • Palić ogniska;Zmieniać stosunki wodne.

 Image

~2~

 REZERWAT "DOŁY SZCZECKIE”

Rezerwat „Doły Szczeckie” to drugi rezerwat na terenie gminy Gościeradów o powierzchni 204 ha leżący między miejscowościami Salomin i Szczecyn.

„Doły Szczeckie”to rezerwat krajobrazowo-leśny o licznie rozbudowanych wąwozach lessowych, w których występuje buk zwyczajny na granicy północno-wschodniego zasięgu tego drzewa oraz liczne stanowiska rzadkich i chronionych roślin i kilkanaście pomnikowych drzew buka.

Nazwa rezerwatu wywodzi się od powszechnie stosowanego określenia dla uroczyska leśnego o malowniczo pociętym terenie przez jary, wąwozy i suche doliny.

Geneza i wiek zespołu form erozyjnych na terenie rezerwatu jest bardzo złożona. Prawdopodobnie powstanie tych form przypada na schyłek ostatniego zlodowacenia. W tym okresie głównym czynnikiem powstania wąwozów była wzmożona erozja wód pochodzących z topniejącego lodowca. Z biegiem czasu wąwozy te na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych, stały się suche, pozbawione źródeł i cieków wodnych.

 

Suche doliny z głębokimi wąwozami dochodzą do 1,5km długości i do 30m głębokości o nachyleniu zboczy do 30 – 350. Główne ciągi wąwozów rozgałęziają sie na liczne boczne krótkie odcinki. Na dnie, zboczach i krawędziach wąwozów występują różnorodne współczesne formy erozyjne wykształcone w postaci obrywów, nisz oraz progów i studni.

Na terenie „Dołów Szczeckich” na zboczach i dnie wąwozu występują drzewostany bukowe i grabowe. Można tu spotkać takie drzewa jak klony, lipy drobnolistne, jawory i osiki. Z nasadzonych drzew występują też: sosna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Wiek ocalałych, najpotężniejszych okazów buka, lipy i graba na terenie wąwozów często przekracza 150 lat.

Do najbardziej interesujących roślin należą:

groszek wschodnio-karpacki; wawrzynek wilczełyko; bluszcz pospolity, parzydło leśne, lepiężnik biały, paprotnica krucha, wyka leśna, miodownik melisowaty, fiołek przedziwny, przylaszczka pospolita, zawilec żółty, narecznica szerokolistna, paprotnik kolczysty, widłak wroniec, żywiec gruczołowaty, storczyk buławinek wielokwiatowy, lilia złotogłów i inne.

Na silnie ocienionych zboczach wąwozów występują rozległe kożuchy mchów – żurawiec falisty, płonnik, płaszczewiec leśny, mierzyk kropkowany.

 

Na terenie nadleśnictwa gościeradów gdzie występują rezerwaty „Marynopole” i „Doły Szczeckie” występuje wiele ciekawych i rzadkich zwierząt i ptaków takich jak:

łosie, jelenie, dziki, borsuki, wilki, lisy, głuszce, cietrzewie, kraski, orlik krzykliwy, bocian czarny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n