n

Rzeka Sanna

Źródła Sanny położone są na wysokości 220m npm i wypływają zza wzniesień urzędowskich w przykrawędziowej strefie południowo-zachodniej części roztocza w miejscowości Wierzchowiska. W górnym biegu z kierunku północno-wschodniego na południowo-zachodni rozcina głęboką doliną krawędź Roztocza odsłaniając miejscami skalne podłoże. Od miejscowości Modliborzyce do Borowa płynie przez Równiny Biłgorajską na zachód u stóp krawędzi, która oddala się od rzeki ku północy. Na równinie, dolna Sanna jest wąska i płytka. Wzdłuż niej, aż do jej ujścia do przełomowej doliny Wisły ciągną się rozległe lasy północno-zachodniego krańca Puszczy Solskiej. Ujście rzeki do Wisły następuje na wysokości 135m npm. między Zawichostem a Annopolem. Dopływy które zasilają swoimi wodami Sannę to: Lutynka, Stanianka, Karasiówka i Tuczyn. Górny bieg Sanny zaliczany jest do najpiękniejszych pod względem krajobrazowym na Wyżynie Lubelskiej. Do miejscowości przez które przepływa rzeka należą: Modliborzyce, Potoczek, Zaklików, Kosin, Borów, Annopol. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie utworzył obwód rybacki rzeki Sanny. Obwód ten obejmuje wody tej rzeki od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisły wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnymi zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
 Image
Obecnie rzeką zarządza Polski Związek Wędkarski ale właściwie rzeka należy do wszystkich którzy z niej korzystają i czują się odpowiedzialni za nią. Wiele rzek i strumieni w Polsce jest jeszcze bardzo zanieczyszczona i zaśmiecona, a ludzie mieszkający nad tymi ciekami wodnymi nie rozumieją, że zanieczyszczając rzeki niszczą życie wielu organizmów oraz swoje własne i swoich bliskich.

Przed naszym klubem ekologicznym stoi następne wyzwanie, jak ochraniać rzekę.

Nauka i wiedza o biologi rzeki pozwolą na zrozumienie środowiska naturalnego i procesów zachodzących w wodzie. Natomiast oczyszczanie rzeki i jej brzegów może pomóc chronić cenne zasoby naturalne.

Liczymy na pomoc dzieci i młodzieży ze szkół w miejscowościach leżących nad rzeką Sanną. Stwórzmy „Służbę Ochrony Sanny” (SOS).

Image Na czym mogłaby polegać „SOS”:

 • stały nadzór nad czystością brzegów wyznaczonego odcinka rzeki;
 • zachęcenie władz lokalnych do poprawy stanu czystości rzeki;
 • budowa przez społeczność poszczególnych miejscowości, władze miasta i powiatu urządzeń rekreacyjnych i miejsc zabaw dla dzieci na wyznaczonym odcinku brzegowym;
 • zdobywanie wiadomości o Sannie i jej dopływach poprzez np. poznawanie historii i geografii rzeki, ekologii roślin i zwierząt nadrzecznych, legend i opowieści;
 • organizacja lekcji tematycznych w poszczególnych klasach dotyczących zagospodarowania i ochrony rzeki;
 • badanie jakości wody (temperatura, PH, ilość tlenu w wodzie i inne wskaźniki czystości wody);
 • dokumentowanie fauny i flory Sanny;
 • objęcie ochroną, jako pomników przyrody rosnących nad rzekami drzew, które spełniają odpowiednie wymogi;
 • objęcie ochroną użytków ekologicznych jeśli takie występują wzdłuż rzeki Sanny;
 • przeprowadzenie zajęć plastycznych, konkursów, wystaw pod tytułem „Sanna najczystsza rzeka”;
 • wykorzystanie witryny internetowej do prezentacji konkursów plastycznych „Życie rzeki”;
 • nadanie nazw bezimiennych ciekom wodnym lub fragmentom rzeki Sanny;
 • współpraca z władzami gminy do podjęcia działań zapobiegawczym w ochronie rzeki;
 • współpraca z mediami, sanepidem, strażą pożarną i wszystkimi którym zależy na czystości własnej rzeki.
Image


Liczę na pomoc pedagogów, nauczycieli biologów, leśników i myśliwych a przede wszystkim wędkarzy w przeprowadzeniu tej akcji; akcji „Służby Ochrony Sannie”.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n