n

STRZELECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park ten został utworzony w 1983 roku na powierzchni 11117 ha, a jego otulina to 11395 ha. Obejmuje następujące regiony geograficzne:

– Polesie Wołyńskie
– Wyżyna Zachodnio-Wołyńska.

Położony jest na terenie województwa lubelskiego na obszarze gminy Dubienka, Białopole, Horodło, Hrubieszów i Uchanie.
 
Strzelecki Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu Polesia Wołynia oraz przylega do doliny rzeki Bug, wyznaczającej na tym odcinku granicę polsko-ukraińską.
 
W krajobrazie Parku dominuje szeroko zabagniona dolina Bugu i łączące się z nią obniżenia oraz duży kompleks lasów strzeleckich. Są to obszary płaskie ze wzniesieniami o niewielkiej wysokości. Najwyższe wzniesienie znajduje się na południowych obszarach pod Liskami, na wysokości 220 m n.p.m. Bardziej urozmaiconą rzeźbę mają tereny leżące w południowej części otuliny Parku obejmującej pokrytą lessem Grzędę Horodelską zwłaszcza w rejonie Horodła, gdzie wzgórza sąsiadują bezpośrednio z doliną Bugu.Bug w obrębie Parku  płynie szeroką doliną o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Rzeka ma charakter naturalny, tworząc liczne zakola i starorzecza. Towarzyszą jej fragmenty lasów łęgowych oraz suche i podmokłe łąki. Przez Park płynie niewielki dopływ Bugu rzeka Ubrodownica, a północną granicę jego otuliny wyznacza większa rzeka Wełnianka, uchodząca do Bugu pod Dubienką. Kompleks wielogatunkowych Lasów Strzeleckich, przecięty przez pokrytą łąkami dolinę Ubrodownicy wykształcony na żyznych siedliskach, zajmuje blisko 65 % powierzchni Parku. Dominują tu siedliska żyzne:

– las świeży – 70 %
– las mieszany świeży – 12 %
– las wilgotny – 7 %.

Na niewielkich powierzchniach występują bory i olsy. W składzie gatunkowym dominuje sosna (51%), ale zwraca uwagę duży udział dębu (29%). Domieszkę stanowią brzoza, olsza, osika, jesion, modrzew, jawor i lipa. Około 11 % powierzchni zajmują mało użytkowane łąki i pastwiska położone w dolinie Bugu i dolinach jego dopływów.

Charakterystycznym rysem szaty roślinnej Parku jest duży udział, zarówno wśród roślin leśnych, jak i łąkowych, rzadkich ciepłolubnych gatunków południowych. Należą do nich pluskwica europejska, powojnik prosty, zawilec wielkokwiatowy, koniczyna długokłosowa, mieczyk dachówkowaty, szałwi łąkowa i czosnek kątowaty. Osobliwością jest występowanie obok nich brzozy niskiej rosliny pochodzenia północnego będącej reliktem polodowcowym.W Parku rosną liczne gatunki storczyków, m.in. obuwik pospolity, buławniki wielkokwiatowy i czerwony, storczyk kukawka, podkolan biały, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny i listera jajowata. Spośród innych rzadkich gatunków uwagę zwracają: wawrzynek wilcze łyko, lilia złoto głów, orlik pospolity, barwinek pospolity, naparstnica zwyczajna, parzydło leśne, pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny, zerwa kulista i skalnica ziarenkowata.W faunie Parku na szczególną uwagę zasługują ptaki. Na stosunkowo niewielkim obszarze gnieździ się tu ok. 20 par orlika krzykliwego. Innym rzadkim drapieżnikiem gniazdującym na tym terenie jest błotniak łąkowy.Spośród innych ciekawych gatunków warto wymienić: trzmielojada, bociana czarnego, jarząbka, siniaka, dzięcioła średniego, muchołówki biało szyją i małą, zimorodka oraz remiza.Na obrzeżu otuliny Parku w miejscowości Wieniawka nad Bugiem, znajduje się kolonia żołny – jednego z rzadkich przedstawicieli naszej awifauny.Inne godne uwagi gatunki to bóbr i wydra oraz występujący w starorzeczach Bugu żółw błotny.
 
Na terenie Parku położone są dwa rezerwaty przyrody:

– faunistyczny rezerwat „Siedliszcze” (15.12 ha), chroniący stanowiska lęgowe orlika krzykliwego ze 120-letnim starodrzewem liściastm,
– rezerwat leśny „Liski” (93.57 ha), chroniący dorodne dębowo-sosnowe drzewostany Lasów Strzeleckich.

Jedynym ciekawym obiektem zabytkowym w granicach Parku jest wzniesiony na początku XX wieku pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni, położony w centrum Lasów Strzeleckich, wykorzystywany obecnie jako ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy miejscowego nadleśnictwa. Leżące na skraju Lasów wsie Józefów i Jasienica są ośrodkami ludowego garncarstwa. W otulinie Parku w Stefankowicach i Kopydłowie, znajdują się XIX wieczne zespoły dworskie z parkami. Na uwagę zasługują dwie historyczne miejscowości położone nad Bugiem na obrzeżu otuliny: Dubienka i Horodło.
W obu miejscowościach zachowały się dawne układy urbanistyczne. Pod Dubienką znajduje się Kopiec upamiętniający bitwę Kościuszkowską w 1792 r., a w Horodle- kopiec upamiętniający unię horodelską zawartą w 1413 r. oraz kościół i klasztor dominikanów (barokowy z XVIII w.) oraz duże grodzisko nad Bugiem.
 
Zagospodarowanie turystyczne Parku jest skromne. Przez jego teren przebiegają dwa znakowane szlaki turystyczne:

– czerwony, Szlak Nadbużański na odcinku  Horodło-Brzeźnica-Matcze-Skryhiczyn-Starosiele-Dubienka,
– niebieski, Szlak im. Tadeusza Kościuszki na odcinku Raciborowice-Maziarnia-Janostrów-Starosiele-Dubienka.

Popularną miejscowością turystyczną jest Starosiele, gdzie znajduje się ośrodek wypoczynkowy, kwatery prywatne, pole namiotowe i kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu turystycznego. Nielicznymi obiektami bazy noclegowej są wspomniany ośrodek w Maziarni, schronisko młodzieżowe w Dubience oraz kwatery agroturystyczne w Dubience, Krynicy i Horodle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n