n

Wartość lasu – bezcenna

60 letnia sosna produkuje tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób, a duży buk 14 osób, a 1 hektar lasu wytwarza 5-10 razy więcej tlenu niż 1 hektar użytków rolnych.
Od czasu zakończenia II wojny światowej lesistość Polski wzrosła o 7,6% (z 21% do 28,6% powierzchni kraju). W tym czasie przeciętny wiek drzewostanu wzrósł z 44 do 56 lat, a pozyskanie drewna wynosiło średnio tylko 63% przyrostu masy. Nieprawdziwe są więc twierdzenia, że lasów w Polsce ubywa. Leśnicy hodują je mając na uwadze: powszechną, ochronę lasu, trwałość utrzymania lasów, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów, powiększanie zasobów leśnych.

Czy wiesz, że?…

… 60 letnia sosna produkuje tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób, a duży buk 14 osób, a 1 hektar lasu wytwarza 5-10 razy więcej tlenu niż 1 hektar użytków rolnych.
… Lasy świata produkują 27 mld ton tlenu – ponad połowę rocznego zapotrzebowania ludzi i zwierząt na Ziemi.
… W 1 m3 powietrza leśnego jest 45-70 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu miejskim.
… 1 hektar lasu pochłania w ciągu roku 140-230 ton CO2 i zatrzymuje 50-70 ton pyłów.
… 1 hektar lasu pobiera, a następnie transpirując oddaje do środowiska około 45 ton wody.
… 150 metrowa ściana lasu obniża natężenie hałasu do 18-25 dB.
… Nie ma takiej gałęzi gospodarki, która nie potrzebowałaby drewna lub innych produktów leśnych.
… Obecnie z drewna wytwarza się ok. 30 tysięcy różnych produktów.

Źródło: Poznań.pl

za: ciekawnik.pl – warto wiedzieć!
[ciekawnik.pl to platforma, której celem jest budowanie natchnionego i bardziej świadomego społeczeństwa wiedzy] 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n