n

Wróbel kolejnym zagrożonym gatunkiem?

Wróbel domowy i mazurek doznały w ostatnich dziesięcioleciach silnego spadku w Europie. Spadek odnotowano w wielu krajach kontynentu, głównie jednak w jego zachodniej części. O skali tych zmian świadczą dane z Wielkiej Brytanii, gdzie liczebność wróbla spadła od lat 1970 o połowę, a mazurka – aż o 95%!

Image
(Mazurek)

Przyczyny zmniejszenia się liczebności wróbla i mazurka w Europie nie są jasne. O ile na terenach rolniczych zjawisko to, podobnie jak w przypadku innych gatunków typowych dla tego środowiska, wiąże się z najprawdopodobniej ze zmianami w praktykach rolniczych, o tyle sytuacja w miastach wydaje się być bardziej skomplikowana. Najczęściej wymieniane czynniki mogące powodować spadek w środowiskach miejskich to: drapieżnictwo (głównie krogulca i sroki), brak miejsc lęgowych czy deficyt pokarmu wywołany wzrostem skażenia chemicznego (mniej bezkręgowców), większą intensywnością zabiegów ogrodniczych (brak nasion chwastów), lub zwiększonym wykorzystaniem worków foliowych itp. do pakowania żywności (mniejsza dostępność pokarmu pochodzenia antropologicznego).

Image
(Wróbel)

Zagadnienie spadku liczebności mazurka i wróbla spotkało się w Zachodniej Europie z dużym zainteresowaniem zarówno opinii społecznej, jak i świata nauki.

Inaczej wygląda sytuacja w Polsce- badania na temat zmian liczebności obu gatunków w naszym kraju są stosunkowo skąpe. Istniejące dane, podobnie zresztą jak intuicyjne spostrzeżenia wielu osób (niekoniecznie zajmujących się ornitologią), potwierdzają jednak trendy znane z zachodniej Europy.

Informacja na podstawie ulotki „Przygarnij wróbla” – Anna Michalik, Artur Mikołajewski.
Fotografia: Adam Kumiszcza na zasadach licencji GNU FDL (WIKIPEDIA)

Kontakt do prowadzącego badania (na terenie Warszawy), u którego można szukać szczegółowych informacji na temat projektu oraz zgłaszać się po skrzynki lęgowe dla wróbli:

Andrzej Węgrzynowicz
Katedra Badań Ornitologicznych
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, Warszawa

email: awegrzynowicz@op.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n