n

Zadanie 1

Wasza drużyna – zastęp podejmuje wyzwanie!

 • Sukces wyłącznie zależy od waszego zastępu- drużyny;

 • Wasza praca stanie się ważnym elementem w działaniach na rzecz ochrony przyrody;

 • Zaktywizujecie wszystkich którym bliska jest przyroda – wspólnie zrobicie więcej!

 • Nie zrażaj się ewentualnymi niepowodzeniami i brakiem zrozumienia bowiem działania pionierskie są trudne!

Czym jest minirezerwat przyrody dla naszej harcerskiej drużyny?

 1. Minirezerwat to nieformalny, prosty a zarazem skuteczny sposób ochrony zasobów przyrody.

 2. To idea, której założenia każdy z harcerzy może wspólnie z drużyną czy zastępem wprowadzić w życie.

 3. Program ten dotyczy miejsca pracy naszej drużyny harcerskiej.

 4. Program związany jest z ochroną terenów szczególnie ważnych z przyrodniczego punktu widzenia.

 5. Wiąże się on z zachowaniem niewielkiej enklawy ziemi, którą dobrowolnie oddaje się dla wolno żyjących zwierząt i roślin.


KAŻDA DRUŻYNA WYNAJDUJE TAKIE MIEJSCA KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA TĘ FORMĘ OCHRONY.

Nazwa „minirezerwat” jest prosta, czytelna i zrozumiała dla wszystkich. Skoro „mini” więc mały. Dotyczy jakiegoś skrawka czy wycinka z większej powierzchni. Dlaczego rezerwat? Bo należy
to chronić i szanować.

Porady praktyczne.

 1. Tworzenie minirezerwatów nie może wiązać się z kosztami.

 2. Przystąpienie do realizacji i projektu tworzenia minirezerwatów, należy szukać sprzymierzeńców tej idei wśród lokalnej społeczności, władz samorządowych, leśnictw, organizacji ekologicznych itp.

 3. Teren objęty tą formą ochrony dobrze byłoby oznakować tablicami np. HARCERSKI MINIREZERWAT PRZYRODY.

 4. Powierzchnia rezerwatu powinna wynosić od kilku arów do hektara i więcej, z kępami bioróżnorodnej zieleni. Jeśli jest to możliwe z wodą.

 5. Sprawując pieczę nad minirezerwatem, należy mieć na względzie z jednej strony zachowanie istniejących procesów biologicznych i układów środowiskowych, z a drugiej strony potrzebę wprowadzenia nowych elementów.

Elementy tworzenia minirezerwatów.

 1. Zachowanie zasobów zieleni w których dogodne warunki do życia znalazłyby wolno żyjące zwierzęta i rośliny, tracące swe naturalne siedlisko, do lęgów i wypoczynku.

 2. Reintrodukowanie gatunków wymierających oraz prowadzenie obserwacji naukowych.

 3. Za kryterium powodzenia minirezerwatów należy przyjąć np. pierwszy udany lęg ptaka, udane zasiedlenie stworzonych zbiorników wodnych przez płazy, zimowe odwiedziny przelotnych ptaków.

 4. Tworzenie minirezerwatów będzie ściśle związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej.

 5. Dzięki minirezerwatom zarówno dzieci, młodzież szkolna jak i dorośli, a wśród nich osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki gospodarczej np. w gminach, lepiej będą rozumieć potrzeby ochrony przyrody.

Przykłady minirezerwatów przyrody.

 1. MINIREZERWAT – tworzony celem ochrony zasobów wodnych i przywrócenia danych zdolności retencyjnych drobnych zbiorników wodnych, bagien i torfowisk.

 2. MINIREZERWAT ORNITOLOGICZNY – służy ochronie miejsc przebywania rzadkich ptaków.

 3. MINIREZERWAT FLORYSTYCZNY – lokalizowany na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych i florystycznych.

 4. Minirezerwat, jego powierzchnia oraz nazwa zależeć będą wyłącznie od decyzji jego twórcy.

Pomysł: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n