n

Zadanie 2

Kolejną propozycję działań w ochronie przyrody dla zastępów i drużyn jest poszukiwanie obiektów, które mogą być uznaną za pomniki przyrody oraz podjęcie działań zmierzających do ich uznania i zarejestrowania.

Pomnikiem przyrody może być pojedynczy twór przyrody ożywionej lub nieożywionej lub ich skupiska.

Powinien posiadać szczególną wartość przyrodniczą, historyczną, naukową, krajobrazową lub kulturową oraz odznaczać się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród nowych obiektów.

W praktyce pomnikiem przyrody mogą zostać:

 • drzewa, które stanowią ponad 90% pomników;

 • głazy narzutowe;

 • skałki;

 • wodospady;

 • jary;

 • jaskinie.

O uznaniu za pomnik przyrody decyduje gminny wydział ochrony środowiska, a jedynie w przypadku wyjątkowych wojewódzki wydział ochrony środowiska i do tych instytucji klub nasz kierować będzie wnioski po otrzymaniu ich od drużyn i zastępów z terenu Lasowiackiego Hufca Stalowa Wola.

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody powinien zawierać krótki opis interesującego nas drzewa, czyli przede wszystkim jego gatunek oraz wymiary. Dla każdego gatunku jest ustalony wymiar minimalny, powyżej którego drzewo może być zakwalifikowane jako pomnik przyrody. Jeśli chcemy poddać ochronie grupę drzew, to ich pojedyncze wymiary mają mniejsze znaczenie, a większy nacisk kładzie się na unikatowy charakter skupiska. Informacje o wymiarach oraz wzór wniosku znajduje się poniżej.

Po ustaleniu gatunku drzewa wykonujemy pomiar obwodu drzewa, dokonuje się go na wysokości tak zwanej pierśnicy, czyli 130 cm od ziemi, jeśli drzewo na tej wysokości posiada kilka pni to mierzymy wszystkie i sumujemy.

Wniosek powinien zawierać jak najdokładniejszy opis lokalizacji obiektu w terenie. Klub po otrzymaniu od was wniosku określi numer działki lub parcelu ewentualnie nr obwodu leśnego, można też zamieścić mapkę sytuacyjną z zaznaczonym drzewem itp.

Wniosek powinien zawierać dokumentację fotograficzną jeśli nie posiadacie aparatu fotograficznego dokumentację taką sporządzi klub.

Hasło każdy zastęp ma swoje drzewo pomnikowe na pewno jest niewykonalne, ale czy zastęp nie może mieć swojego drzewa które uznaje za żywy teren zastępu.

Zaopiekujcie się starymi drzewami, są one domem wielu żyjących organizmów, a może opiszecie kto żyje na waszym żywym terenie zastępu.

Szacunkowe, minimalne wymiary drzew

dla uznania ich pomnikami przyrody.

Gatunek drzewa

Obwód mierzony na wysokości 130 cm od ziemi

Bez czarny, bez koralowy, cis, jałowiec żywotnik, jarząb, cypryśnik, czeremcha

100

Leszczyna, tulipanowiec, magnolia, miłorząb, sosna limba

150

Grab, grusza, jabłoń, jawor, osika, brzoza, wiąz

200

Olsza czarna

220

Daglezja, iglicznia, perełkowiec, sosna, modrzew. Jadła, choina, jesion, świerk

250

Buk, kasztanowiec, robinia,klon, platon, dąb, lipa, wierzba

300

Topola

400

Jeśli wasze drzewa nie mają takich wymiarów, to może warto wybrać drzewo które jest najbardziej zbliżone wymiarem (cm) do drzew pomnikowych i nadać mu miano „Harcerskiego Pomnika Przyrody” o którym powiadomicie klub. Zamieśćmy listę takich pomników w internecie.

Wniosek:

 1. Przedmiot ochrony

 2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana lub istniejąca)

 3. Opis pomnika:

  – gatunek;

  – obwód pierśnicy w cm;

  – wysokość;

  – wysokość do pierwszego konaru w m;

  -wymagane zabiegi ochronne;

  – inne uwagi.

 4. Adres obiektu:

  -miejscowość

  -gmina

  – nadleśnictwo

  – nr ewidencyjny działki

  – nazwa właściciela działki

  – informacje pozostałe uzupełni klub po otrzymaniu zgłoszenia.

Opis ewidencyjny wykonał w dniu

 • imię i nazwisko

 • adres

 • telefon.

W przypadku większej ilości drzew np. alei do wniosku należy dołączyć opinię pomiarów wszystkich drzew.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n